Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘Telecos’

 Globus 40 aniversariUn 9 de setembre de fa 40 anys, arribà a Barcelona  una curiositat de la natura, un element digne d’estudi, una joieta vaja!

Nascut a vesprades, de mida, pes i formes normals amb una aparença afortunada (segons la mare… clar!) començava l’aventura d’aquell jove xicotet. Amb actitud tranquil·la i satisfeta creixia al costat del seu germà i germana menors, als quals manegava a plaer ja que el seu físic li ho permetia: Passaven els anys a la granja on vivien tots, un lloc carregat de natura, bitxos, animals, espai per correr i jugar.  Entre guixos mèdics, venes i punts quirúrgics empenyien dies, setmanes, mesos i anys en tranquil·litat, tret dels crits, càstigs i rabietes adolescents altrament normals per l’edat.

Transcorre la infància i adolescència al camp, en plena natura, anar a escola a un poblet on a la classe més gran hi havia 25  alumnes  trobo que va ser el gran encert dels meus pares. Allà varem aprendre a correr sense por, a jugar sense ansies ni intimidacions, a observar la natura cada dia en obrir la finestra; Allà vam saber el que és el fred o quedar-se aïllats més de 7 dies a causa d’una nevada (en aquesta vaig fer els meus primers slaloms), les excursions amb bici per les muntanyes de la zona o les que fèiem en moto…  Allà vaig créixer, allà em varen formar en els valors que ara vists amb distancia, no son pitjors dels que he vist a altres bandes; Allà va ser on m’ensenyaren que la curiositat per aprendre altres coses no  és dolenta. Va ser allà on em vaig fer un home!

Tanta era la meva devoció al camp que vaig creure que m’aniria bé passar-me 2 anys internat en un cole dedicat a formar persones de camp i fidels creients d’un dogma sectari Católico-Romà que va ser clau per a la meva incipient rebel·lia, tan personal com política, això i els 4 mesos que em vaig passar a França; Que tot sigui dit… per a un noi de 16 anys era un altre mon.

Vaig passar de ser un noi de “corral” a ser un revolucionari exaltat. Era capaç de discutir l’existència de la trinitat amb el mateix papa o la necessitat d’agafar les armes i muntar una guerrilla per desfer-nos de jou capitalista atentant contra tot allò que consideràvem imperialista, patriarcal, feixista, etc…  D’aquella època conservo els amics i la ideologia, una mica matisada per l’edat i el sentit comú però en el fons tan guerrillera com aleshores. També va ser l’època del descobriment de les drogues, a les quals ara mateix no tinc cap mena d’apreci ja sigui per afartament o simplement perquè no m’aporten res remarcable al llarg del temps. D’aquelles dates recordo les festasses, concerts, festivals, mani-festacions, etc, en les quals algun que altre excés vaig cometre. Però bé, una època que recordo amb gratitud i somriures.  Passada l’etapa “pueblerina” vaig marxar a viure a un altre poble no gaire més gran però capital de comarca. Allà la meva vida canviarà tan políticament com personalment. Abans d’això, i coincidint amb la majoria d’edat vaig passar una temporada a Barcelona amb l’excusa d’estudiar i on l’únic que vaig fer va ser… res! Sortia de dilluns a diumenge i tornava a començar. Va ser allà on vaig descobrir la vida a ciutat, una vida plena de coses insubstancials  buides i solitàries tot i estar rodejat per més de 1 mílio de persones.

20 i pico anys llargs, amo i senyor del meu futur, amb feina estable i l’agradable sensació de poder amb tot, fins i tot amb la recentment iniciada carrera de Sociologia. Ja era hora d’encaminar la meva vida cap a quelcom que m’aportés més que borratxeres i falses felicitats. Vaig començar a implicar-me encara més en la política guerrillera, els caps de setmana no només eren per sortir de festa sino per a militar activament en actes polítics, fer excursions  i viatges a llocs emblemàtics, conèixer i reconèixer altres realitats, etc.

Però just a la cresta… Catapum, un accident em deixa de per vida en cadira de rodes. Tothom em diu que si l’hi hagués passat a ell/ella seria un daltabaix i que no podria sortir-sen… I que voleu que us digui… clar que si que és un daltabaix però de sortir-ne, tothom s’ensurt, no hi ha cap més remei si vols tenir vida pròpia. Allò va suposar tornar altre cop a Barcelona per temes de recuperació i mandangues mentals varies, les quals em deien que seria millor la vida que m’esperava a nivell adaptatiu i d’accessibilitat. Allà vaig comprendre que el que no volia ser era Sociòleg i vaig canviar de carrera (Telecos + Empresarials) l’una amb mes sort que l’altre. Barcelona m’avorria i la veritat és que el que t’incapacita es la mentalitat paternalista del que t’ho facin tot i t’ajudin a tot. Si tu mateix creus que no pots fer una o altra cosa de segur que acabaràs sense fer-les i Barcelona es una ciutat com qualsevol altre, pensades per a gent sense cap diversitat física, sensorial o intelectual. Per tan… que més feia viure a BCN o a Vilafranca, els problemes serien a tot arreu i només jo podia enfrontar-los. Vaig canviar de residència i ciutat, vaig muntar la que seria el primer WISP de l’estat (WirelessInternet Service Provider) avançant-me 4 anys a tots els altres negocis que per altra banda encara aguanten, cosa que el meu no. Encara bo que vaig adquirir coneixements que em permeten dedicar-me a aquest sector encara avui dia.  Vaig canviar la militància política per la militància en plan (Acción Mutante) i en una de les coses en que col·laborava vaig coneixer la que es avui dia mare del meu fill i companya. Ja portem 6 anys junts i no podria estar millor.

Els 3 de Cal Rojo

Ja ho veieu… mitja vida en poc més de 900 paraules. La veritat es que no ha estat malament del tot, no canviaria res del que he viscut i més des de aquell dia en que vaig ser conscient que viure era aprofitar les bones estones, gaudir de les persones i deixar passar els patiments.

Salut i alegria que son 2 dies!

Read Full Post »

Circular 1 / 2010: explotació de xarxes i prestació de serveis de telecos per part de AAPP –

Condicions que han de complir les administracions públiques per a prestar serveis i explotar xarxes comunicacions electròniques
V Trobada sobre Telecomunicacions i Governs Locals
CMT – LOCALRET
Ignacio Redondo, Secretari General i del Consell de la CMT
2010.06.28
Barcelona
1. Quatre principis bàsics
2. Objectiu de la Circular
3. Obligacions generals per a l’actuació de les AAPP com explotadores de xarxes o prestadores de serveis.
4. Excepcions a l’obligatorietat d’inscripció
5. Condicions quan una Adm. Pbca. pretén actuar sense subjecció al principi d’inversor privat.
6. Concessió d’ajuts públics
7. Supòsits en què segons el parer de la CMT, l’actuació de les AAPP sense subjecció al principi de l’inversor privat no afecta la competència
V Trobada sobre Telecomunicacions i Governs Locals
1. Quatre principis bàsics
Les comunicacions electròniques no són un servei públic. Són una activitat liberalitzada. Les AA PP poden actuar com a operadors, però respectant les regles del mercat. La CMT té el mandat legal (art. 04/08 LGTel) d’assegurar que la participació de les AA PP no té una incidència negativa en la competència. 1 2 3 Si la participació implica, directament o indirectament, Ajuda d’Estat ha de ser, en tot cas, autoritzada per la CE. 4
V Trobada sobre Telecomunicacions i Governs Locals
2. Objectius de la Circular
Clarificar l’àmbit d’actuació de les AAPP (unànimement reclamat per operadors i AAPP).
Establir els principis que han de complir les AAPP quan operen en el sector de les comunicacions electròniques.
Establir quins tipus de serveis o explotació de xarxes, en no afectar la lliure competència, poden ser prestats per les AAPP sense subjecció al principi d’inversor privat, sempre que siguin autoritzats per la Comissió Europea.
Establir el procediment a seguir quan es pretén prestar serveis diferents dels anteriors sense subjecció al principi de l’inversor privat.
Crear un procediment de col laboració entre la CMT i la CE per a les notificacions de les ajudes públiques i la supervisió del compliment de les condicions que pugui establir la CE
V Trobada sobre Telecomunicacions i Governs Locals
3. Obligacions generals per a l’actuació de les AAPP com explotadores de xarxes o prestadores de serveis
Notificació i inscripció en el registre de la CMT.
Actuar de conformitat amb el principi de l’inversor privat en una economia de mercat, és a dir finançar la seva activitat a través dels ingressos de l’activitat, ja siguin procedents dels usuaris, o de la publicitat o el patrocini, sense recórrer a fons públics.
Actuar d’acord amb els principis de neutralitat, transparència i no discriminació
Mantenir comptes separats corresponents a les seves activitats de telecomunicacions i notificar a la CMT.
A més, complir les mateixes obligacions que els operadors privats.
Si tot i ser un projecte rendible, pretén realitzar promocions que impliquin venda transitòria per sota de cost ha de notificar a la CMT, que podrà imposar condicions.
V Trobada sobre Telecomunicacions i Governs Locals
4. Excepcions a l’obligatorietat d’inscripció
La ‘autoprestació’:
Satisfacció de les necessitats pròpies de l’administració
Centres d’educació o formació: escoles, instituts, escoles i centres universitaris, així com l’àrea del seu campus
No serà necessària la inscripció, i es podrà prestar de manera gratuïta, el servei d’accés a Internet en biblioteques
V Trobada sobre Telecomunicacions i Governs Locals
5. Condicions quan una Administració Pública pretén actuar sense subjecció al principi d’inversor privat.
Notificar el seu projecte a la CMT: analitzarà si és possible imposar condicions
Remetre a la CMT:
les condicions tècniques de la xarxa o del servei
l’àmbit de la cobertura
els ingressos previstos i fonts de finançament
una memòria que analitzi l’impacte sobre la competència
Resultats d’una prèvia consulta pública (dirigida als operadors que estan presents o tenen plans d’inversió en el territori)
Anàlisi de substituïbilitat per part de la CMT
Passats tres mesos la CMT dictarà resolució, on es fixaran les condicions en què, si s’escau, es podrà prestar el servei
Si constitueix ajuda pública, a més s’ha de notificar a la Comissió Europea per a la seva autorització.
V Trobada sobre Telecomunicacions i Governs Locals
6. Concessió d’ajuts públics
Demanar informe preceptiu a la CMT, que analitzarà com pot afectar aquesta concessió a la competència i quines condicions podrien, segons ell, imposar al beneficiari per evitar distorsions en el mercat
Remetre a la CMT:
les condicions tècniques de la xarxa o del servei, amb menció a la neutralitat tecnològica
l’àmbit de la cobertura
els ingressos previstos i fonts de finançament
una memòria que analitzi l’impacte sobre la competència
Resultats de la prèvia consulta pública (dirigida als operadors que estan presents o tenen plans d’inversió en el territori)
En dos mesos, la CMT haurà d’emetre un informe sobre el projecte.
Les AA PP hauran de notificar el projecte a la CE juntament amb l’informe de la CMT, per tal que decideixi si pot concedir les ajudes.
Resolta la notificació de l’expedient d’Ajuts Públiques per la CE, en cas de ser aquestes autoritzades, la CMT supervisarà el compliment de les condicions imposades, adoptant si escau mesures.
V Trobada sobre Telecomunicacions i Governs Locals
7. Supòsits en què segons el parer de la CMT, l’actuació de les AAPP sense subjecció al principi de l’inversor privat, no afecten a la competència
El servei d’accés limitat a les pàgines web de les AA PP (en l’àmbit territorial en què aquestes AA PP prestin el servei).
L’explotació i la prestació de serveis en xarxes sense fils que utilitzen bandes d’ús comú (wifi) sempre que la cobertura de la xarxa exclogui els edificis i conjunts d’edificis d’ús residencial o mixt i es limiti la velocitat xarxa-usuari a 256 Kbps
Centres educatiu-culturals i biblioteques (quan s’acrediti vinculació)
En aquests casos:
Hi ha obligació d’inscripció (excepte biblioteques).
Si constitueix una ajuda pública no exempta de notificació (per exemple per ser d’import inferior a 200.000 per beneficiari), s’ha de notificar a la Comissió Europea.
Si no és preceptiva la notificació, o sent-ho, s’autoritza, la CMT no imposarà condicions, de manera que es pot prestar sense subjecció al principi de l’inversor privat (fins i tot gratuït).
Gràcies per la seva atenció
Podeu consultar la circular a http://www.cmt.es/
2010.06.28 Barcelona

Read Full Post »

BotHunter es una herramienta pasiva de supervisión de red, diseñada para reconocer los patrones de comunicación de computadoras infectadas por malware dentro de un perímetro de red.

BotHunter está diseñado para seguir los flujos de comunicación entre los activos internos y las entidades externas de una botnet, buscando el rastro de evidencias de los intercambios de datos que se producen en la secuencia de infección del malware. BotHunter consiste en un motor basado en: partes del motor de la versión 2 de Snort y algunas mejoras. Este motor analiza las acciones que ocurren durante el proceso de infección del malware:

 • Exploración del anfitrión.
 • Uso de exploit de ataque.
 • Transferencia del software de control al sistema anfitrión.
 • Diálogo del malware con el servidor C&C, encargado de la coordinación y control del mismo.
 • Propagación del malware atacando otros host de la red.
 • Comunicación con la botnet usando P2P (en el pasado usaban para comunicarse el protocolo IRC).

Después de comparar estas acciones con los patrones de infección que tiene en su base de datos, si coincide, es detectada como infección. Entonces BotHunter realiza un informe detallado con todos los acontecimientos y fuentes que desempeñaron un papel durante el proceso de la infección.

BotHunter es gratuito y está disponible para las plataformas:

 • Windows XP/Vista/2003 Server 32 y 64.
 • Linux, probado en distribuciones: Fedora, Red Hat Enterprise Linux, Debian y SuSE.
 • FreeBSD, probado en la versión 7.2.
 • Mac OS X, probado en: Tiger y Leopard, Mac OS 10.4 y 10.5.

BotHunter no es solo una herramienta ideal para la detección de ordenadores zombis en redes locales, también sirve para investigar las fases de infección del malware.

Más información y descarga de BotHunter:
http://www.bothunter.net/

Ordenadores zombis:
http://vtroger.blogspot.com/2006/02/virus-zombis.html

FUENTE:
http://vtroger.blogspot.com/2009/08/detectar-ordenadores-zombis-en-la-red.html

Read Full Post »

En la meva recent historia laboral, una de les meves responsabilitats va ser exercir d’Analista Funcional a una distribuidora de telecomunicacions amb uns greus deficits de gestió interna. La gestió interna era aixi de desastrossa degut a que la multinacional de la qual eren distribuidors ja els hi facilitava les eines del negoci. EN canvi les eines per gestionar tan el capital humà com el KnowHow del negoci estaba basada en la gestió personal del propi empresari i delegats. A mida que l’empresa anava creixent els deficits s’aguditzaven. Una de les tasques que em van encomanar va ser la de instaurar una politica central de gestió del capital humà. Així que vaig decidir reorganitzar el departament i instaurar un ERP com a eina gestionadora.

Aquesta guia, juntament amb d’altres va ajudar moltissim.

Hoja de ruta para implementar un ERP

(Daniel M. Aisemberg – Director de EVALUANDO ERP (www.evaluandoerp.com))

Varias organizaciones mejoraron su productividad, estructura de costos y cultura organizacional al implementar un ERP, es decir una herramienta de planeamiento de recursos empresariales o sistema de gestión empresarial. Sin embargo, también hubo muchas que sub estimaron los riesgos de un proyecto de implementación de software empresarial. Esta nota es una recopilación de trabajos de investigación que estudiaron los puntos clave para maximizar los beneficios del ERP y minimizar los riesgos de su implementación. El propósito de la hoja de ruta es conseguir un proyecto exitoso.

Las organizaciones necesitan integración interna y colaboración externa para aumentar sus chances de sobrevivir en el competitivo mercado global. Los ERP, el software empresarial o las herramientas de planeamiento de recursos empresariales o sistema de gestión, son una de las bases para satisfacer ese requerimiento de mercado y para modelar el futuro de la compañía. Hay varios estudios sobre el ciclo de vida del ERP, aunque cada uno hace una descripción diferente del tema, la mayoría coincide en los elementos claves con un orden similar. De acuerdo a esos estudios el ciclo de vida del ERP puede ser clasificado en 4 etapas:

Las mismas fuentes consignan que los factores comunes que conducen el proceso de implementación del ERP son 4:

 • Gerenciamiento de la información.
 • Procesos de re ingenieria conocidos como BPR (Business Process Reenginering).
 • Gerenciamiento de proyectos (Project Management).
 • Gerenciamiento del Cambio (Change Management).

Gerenciamiento de la información en proyecto ERP

La selección del “vendedor” del ERP es un tema crítico dentro del rubro de gerenciamiento de la información. Hay muchos productos cada uno con su filosofía de negocio. Sin ir más lejos, en el Directorio de Empresas de Evaluando ERP puede encontrar casi 40 productos diferentes con foco en América Latina.

Cada empresa tiene diferentes objetivos al tomar la decisión de implementar un ERP y, sin embargo, le es muy difícil definir los criterios objetivos por los cuáles decidir por un paquete de software, una firma proveedora y un implementador del sistema de gestión.

Una ayuda puede ser la herramienta de Evaluación de Evaluando ERP.

Reingeniería de procesos de negocios (BPR)

La reingeniería de procesos es un abordaje holístico que puede brindar un vínculo entre la estrategia competitiva de una organización con su gente y con los procesos.

Este enlace se mejora usando la tecnología de información y comunicaciones. La diferencia de la reingeniería de procesos de otros abordajes es que BPR cambia radicalmente el modo en que una organización trabaja. Se consiguen importantes mejoras aunque es muy difícil una buena ejecución.

El ERP es un habilitar clave para BPR por su inclusión de “la mejores prácticas” las que, a largo plazo, son estructuradas por los vendedores de ERP mediante la acumulación de conocimiento.

La característica fundamental de BPR puede entenderse con claridad sin se comprara con otra práctica conocida como Total Quality Management (TQM). Mientras la reingeniería de procesos consiste en la implementación de un cambio radical de una sola vez para obtener un gran resultado, el TQM es un proceso de mejora continua que nunca termina.

Aspectos

BPR

TQM

Origen

Estados Unidos

Estados Unidos/ Japón

Objetivos

Mejoras en costos, calidad, servicios. Velocidad, información organizacional

Mejorar la calidad

Motivo de la implementación

Presiones de mercado y medición proactiva

Presiones de mercado

Abordaje para el cambio

Revolucionario/ rápido

Continuo/ Gradual

Estilo de liderazgo

Agresivo, autocrático

Visionario, transformacional

Rol de los empleados

Importante en las etapas finales

Crucial desde el inicio

Implementación

De arriba hacia abajo

De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba

Mediciones

Racionales/ objetivas

Racionales/ objetivas

Lenguaje

Agresivo/ Desafía las obviedades

Cuida las obviedades

Information Technology (IT)

Crucial

Secundaria

Cambios que se requieren

Cultural y estructural

Cultural

Punto de inicio o partida

Borrar lo existente

Procesos existentes

Riesgo

Alto

Moderado

Gerenciamiento de Proyectos

El gerenciamiento de proyectos incluye el planeamiento, organización, dirección, control de las actividades y motivación de lo que se considera el más caro de los recursos de un proyecto: La gente, las personas. Esto significa que se deberá tomar una firme posición para:

Por ejemplo, el uso de un diagrama de Gantt puede ayudar a observar los progresos del proyecto y compartir objetivos en común. Muchos implementadores de ERP usan el diagrama de Gantt como una herramienta de soporte para evaluar los avances.

Elegir el equipo de proyecto y el líder es crítico para el éxito de la función de gerenciamiento y administración. La selección debería basarse en la capacidad de los individuos para manejar los recursos, el tiempo, con una alta motivación y con mente abierta para las tareas que atañen a funciones horizontales.

Gerenciamiento del Cambio (Change Management)

Davenport define a los recursos humanos como uno de los mayores habilitadores de cambios radicales.

Las empresas se construyen y funcionan con personas, y por eso es difícil excluirlas de los cambios organizacionales. Uno de los errores más comunes en los que a menudo caen la compañías es concentrarse mucho en las mediciones “hard” y prestar poca atención a temas no tan fáciles de medir, como por ejemplo, actitudes, valores, sentimientos y puntos de vista.

El cambio organizacional se relaciona con los recursos humanos para aumentar las ganancias y reducir los riesgos de la reingeniería de procesos. El éxito de un proyecto de reingeniería normalmente incluye un programa de cambio para considerar los aspectos de las personas.

La estrategia de recursos humanos consiste en tres aspectos:

 • Cultura: incluye comportamientos, sistemas, procedimientos, políticas y procedimientos.
 • Personas: comprende el poder de auto gestión y personal de soporte para permitir a todos los niveles participar en el cambio.
 • Estructura organizacional: considera el mejor estilo organizacional para maximizar el talento, conocimiento y la utilización de recursos.

Una de las dificultades de los recursos humanos en una implementación de ERP es la brecha entre los que apoyan el cambio y quienes se resisten.

Mientras la reingeniería es descripta con una mala reputación porque se enfoca en los despidos y fuerza los retiros para aumentar las ganancias, no todos los miembros de una empresa aprecian los beneficios de una implementación de ERP.

Resumen de aspectos teóricos

Los factores de la implementación de un ERP que fueron encontrados en diferente material bibliográfico pueden verse solicitando el documento “Hoja de ruta para implementar un ERP”. Los tres riesgos más importantes (técnicos, de negocios y organizacionales) pueden manejarse mediante aptitudes de liderazgo, gerenciamiento de proyecto, administración de recursos y de tiempo. Cada gerente tiene diferentes elementos para planear, ejecutar, monitorear y reforzar el concepto de obtener una implementación de ERP exitosa y un proceso de cambio con el mismo resultado.

Para la literatura, la hoja de ruta puede verse en la figura que se incluyó en el documento “Hoja de ruta para implementar un ERP”. El proceso consiste en 4 pasos y puntos de control en las áreas claves:

 • Re ingeniería de procesos.
 • Gerenciamiento del proyecto.
 • Gerenciamiento del Cambio (Change Management)
 • Administración del sistema de información.

Conclusiones

 • Las aplicaciones de ERP seguirán creciendo y floreciendo, especialmente en la dirección de las tecnologías de movilidad.
 • Hay varios factores críticos para conseguir una implementación exitosa.
 • Sin embargo, el punto de inicio para la implementación de un sistema de gestión empresarial debería comenzar por recordar que hay muchas compañías que no alcanzaron los beneficios que esperaban del ERP. Algunas, incluso, estuvieron cerca de la bancarrota cuando se embarcaron en proyectos faraónicos de implementación y fallaron.
 • Las empresas deberían poner los máximos esfuerzos cuando se lanzan a un proyecto de implementación de software de gestión empresarial. Son necesarios y esenciales el liderazgo y compromiso gerencial para controlar y ganar fieles al proyecto.
 • La obtención de recursos apropiados y del mejor equipo que pueda entender de qué se trata el proyecto es una de las tareas claves y difíciles.
 • Para una estructuración lógica, efectiva y eficiente, no es malo recurrir al asesoramiento de consultores aún cuando sean provistos por los propios fabricantes del software o por sus implementadores.
 • Cada empresa debe tener su estrategia y táctica de proyecto. No hay una solución de aplicación universal.
 • La “Hoja de ruta para implementar un ERP” es un documento con las recomendaciones fundamentales para una implementación exitosa.
 • En la fase más temprana de la preparación, se deberían confirmar las respuestas a las siguientes preguntas:
  • ¿Qué procesos tiene el negocio?
  • ¿Cómo queremos que sean esos procesos?
  • ¿Cómo contribuirá el ERP al proceso de cambio?
  • ¿Cuál será el impacto de implementar un ERP?
  • ¿Cómo reducir el impacto negativo?
  • Mejor y más preparación es clave para ganar más en el proyecto.

www.evaluandoerp.com

Read Full Post »

Interesantissim article del qual en faré analissi més endavant!

Domingo, Agosto 2, 2009

La operadora de telecomunicaciones como negocio del pasado

telefono viejoLa reciente investigación lanzada por la FCC norteamericana para clarificar las razones de la exclusión de Google Voice de la App Store de Apple (si no has leído nada al respecto, mi selección para enterarte seríaWired, TechCrunch, ComputerWorld o GigaOM) está dando lugar a la constatación de una evidencia clara: las operadoras de telecomunicaciones son, a día de hoy, empresas del pasado incapaces de encontrar su sitio en el nuevo panorama tecnológico.

Los hechos son claros: Google Voice avanza en lo que todos los usuarios querríamos que fuese nuestro servicio telefónico en los tiempos que corren: la capacidad de combinar líneas diferentes para que funcionen como una sola, redireccionar fácilmente de manera flexible y económica, establecer filtros positivos o negativos para determinadas llamadas, mensajes personalizados de contestación automática, conversión de estos mensajes en correos electrónicos para un procesamiento más fácil de los mismos… el servicio de Google Voice, que no es único y que avanza en lo que algunas operadoras virtuales, como el caso de fonYou, están ofreciendo es ni más ni menos que lo que el servicio telefónico quiere ser cuando se haga mayor, es decir, cuando se adapte a vivir en la era digital.

La idea no es poca cosa: con la llegada de la digitalización a las telecomunicaciones, muchas cosas cambiaron. Al pasar de conmutación de circuitos a conmutación de paquetes, los esquemas de cobro por distancia y tiempo perdieron completamente su sentido: no me puedes cobrar más por hablar más tiempo o con un destino más lejano, de la misma manera que sería absurdo que me cobrases más cuando navego a una página hospedada en Australia que a una cuyo servidor se encuentra en Alcobendas. Pagar por usar tus cables puede ser razonable, pero pagar en función de cómo los uso o de si hablo con éste o con aquel, no. Pero además, las posibilidades de introducir inteligencia en el sistema se incrementan de manera exponencial: si las operadoras de telecomunicaciones no nos dan determinados servicios o nos tratan como idiotas negándose a dotar a éstos de inteligencia porque no les interesa, el mercado reacciona creando estos servicios, y construyéndolos precisamente sobre la infraestructura de las operadoras, relegándolas por tanto al papel de dumb pipes. Si unimos a ésto la reciente disponibilidad de más inteligencia a nivel del terminal con la adopción rápida de dispositivos como los smartphone, auténticos ordenadores con gran capacidad de proceso en los que hablar por teléfono es solo una de sus múltiples funciones, podemos ver que el panorama ha cambiado completamente. Y en ese panorama, las operadoras de antes no han sabido encontrar su sitio.

¿Por qué razón no son las propias operadoras las que lanzan servicios como éstos? En primer lugar, por su clarísima inadaptación a los tiempos, por su alejamiento del mercado. Que las operadoras sean, en todos los países civilizados, las protagonistas del mayor número de reclamaciones de sus usuarios no es ninguna casualidad. El concepto de cliente avanzado que demanda servicios es difícilmente compatible con el nombre que se usa precisamente para designar a los clientes en muchas de estas empresas: abonados. Pero además, la idea de dotar a los circuitos de inteligencia resulta completamente incompatible con los obsoletos sistemas que estas empresas utilizan para generar negocio: llevar los servicios a un esquema de pura conmutación de paquetes supone que muchos de los conceptos por las que hoy las operadoras telefónicas cobran, dejan de tener sentido. Si pudiese hacer con mis teléfonos muchas de las cosas que hago con mis comunicaciones en Internet, olvídate de cobrarme por desvío de llamadas, por roaming, por llamadas internacionales o por absurdas tarifas en función de la hora del día o los números frecuentes… todos esos esquemas pertenecen al pasado. A día de hoy, una operadora es una maquinaria puesta en funcionamiento para intentar maximizar lo que cobra a su cliente en función de conceptos que, tecnológicamente, no necesitaría, y para aprovechar cualquier descuido de éste para meterle el cuchillo: un exceso de tráfico de datos se factura más caro que un intercambio de marihuana, una llamada desde el extranjero sin haber tenido la precaución de contratar un servicio determinado puede costar como una comida, y si combinas las dos cosas, un exceso de datos desde el extranjero, te puede salir al precio de sobornar a un político… cuando, en realidad, hablamos de enviar paquetes a través de redes, lo que hacemos todos los días cuando navegamos por Internet sin pagar más que el precio de nuestro ADSL.

Que el veto de la App Store de Apple a Google Voice haya venido por parte de Apple o por parte de AT&T y las operadoras que trabajan con Apple resulta, a día de hoy, enormemente relevante.Una cosa es que Apple quiera proteger su negocio evitando la llegada a su App Store de servicios que entran en conflicto con los que ella ofrece – que estaría mal, pero sería otro tema de discusión), y otra que las operadoras utilicen a Apple para violar el principio de neutralidad de la red y la aparición de servicios avanzados. La exclusión de Google Voice, o las limitaciones impuestas a Skype, no son más que evidencias, llamadas de alerta: las operadoras de telecomunicaciones que tenemos ya no nos sirven en un mundo digital, queremos más servicios, planteados de manera más simple y económica. Algo que las operadoras actuales no saben, ni quieren, ni pueden hacer. Bienvenida sea la investigación de la FCC, y la progresiva toma de conciencia de los clientes ante temas como éste. Necesitamos operadoras de telefonía nuevas, las del siglo pasado ya no nos sirven.

Read Full Post »

morse

Telecomunicación Sistema de telegrafía basado en un alfabeto que está formado por la combinación de puntos y rayas. Por extensión, también se aplica al alfabeto que se utiliza en este sistema.

Origen
Proviene del inglés “Morse code”, literalmente ‘código Morse’, en honor a su inventor, el físico estadounidense del siglo XIX Samuel Finley Breese Morse.
Sistema de telegrafía que se basa en un alfabeto formado por la combinación de puntos y rayas. Por extensión, también se aplica al alfabeto que se utiliza en este sistema.
Origen
Proviene del inglés “Morse code”, literalmente ‘código Morse’, en honor a su inventor, el físico estadounidense del siglo XIX Samuel Finley Breese Morse.
Originalmente, este alfabeto se utilizaba en las líneas telegráficas. Más tarde, también pasó a emplearse en transmisiones de radio, especialmente por mar y aire, hasta que se inventaron los emisores y receptores de redifusión por voz. Actualmente, sólo resulta útil en aviación para guiar las aeronaves por rutas preestablecidas y en la práctica de la radioafición.

Comentario
Desde aquí se puede acceder a una plantilla de alfabeto Morse internacional. Además, también existentraductores automáticos que facilitan la conversión de cualquier texto a este alfabeto.

Read Full Post »

Quina calor!, això es el que he estat pensant la majoria de la tarda davant l’ordinador. D’aquesta manera no hi ha qui treballi, resulta que he estat tota la tarda intentant solucionar uns problemes de servidor ( el maleit QoS d’un server troncal que s’ha posat a fer el boig i a gestionar cues de clients no existents) i per culpa de la calor no podia concentrar-me, s’enganxaven els braços a la taula el front i l’esquena em xorrejaven, etc…

Que vol dir això?, dons que a partir de dilluns, les tardes me les passaré a la piscina.

piscina

tinc aquest finde per buscar-me la vida per el tema de Internet mòbil. Algun consell?

Read Full Post »